Arama

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ


Talaşlı imalat sektöründe sahip olduğumuz deneyim ve bilgi birikimimizi kullanarak firmamızı otomotiv ve beyaz eşya ana sanayileri için lider tedarikçi konumuna getirmek, tüm çalışanlarımızın ortak hedefidir. Her türlü faaliyetlerimiz sırasında gerekli tüm önlemleri alarak gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak işimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

 

Bu bağlamda Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Kalite Politikalarımız;

 

Tüm süreçlerimizde doğal kaynakları verimli kullanmak, insan sağlına ve çevreye zararlı malzeme kullanımını kontrol altına alarak hedefler doğrultusunda sürekli azaltmak, geri kazanımlarını sağlamak,

 

Çevre, iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili olan tüm kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uymak, gereklerini yapmak ve sürekliliğini sağlamak,

 

Çalışanlarımız için; meslek hastalığı ve iş kazaları risklerine karşı güvenli çalışma ve üretim alanları yaratmak, sürdürülebilirliğini sağlamak,

 

Önleme ve iyileştirme çalışmalarımızla; kalite sistemimizi, çevre duyarlılığımızı, iş güvenliği ve işçi sağlığı çalışmalarımızı sürekli iyileştirmek,


 
Entegre Politikamız


Entegre Politikamız

İlgili tarafların beklentilerini belirlemek ve karşılamak,

 

Hedeflerimize ulaşmamızı etkileyecek tüm risk unsurlarını ve fırsatları tanımlamak, değerlendirmek ve izlemek, gerekirse aksiyon almak,

 

Müşterilerimizin özel isteklerini ve kalite beklentilerini eksiksiz olarak karşılayarak müşteri memnuniyeti odaklı çalışmak,

 

Müşterilerimizin teslimat taleplerini miktar ve zaman olarak %100 performansla karşılamak,

 

Sürekli değişen ve gelişen üretim teknolojilerini üretim hattımıza dahil ederek maliyetlerimizi azaltmak, rekabet gücümüzü artırmak,

 

Tüm çalışanlarımızca Entegre Toplam Kalite anlayışının benimsenmesini sağlamak, eğitim ve gelişimlerini desteklemek ve

 

Çalışanlarımızdaki farkındalığı artırarak ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000, IATF 16949 standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve devamlı geliştirmeyi sağlamaktır.