Arama

KURUMSAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ


Mazsan Makina, süreçlerinin her aşamasında önce çalışanlarını ve çevresini gözetmekte ve firma kültürünü buna göre şekillendirmektedir.

 

Mazsan Makina olarak bizler;

 

Sürdürülebilir büyüme için en önemli unsurun çalışanlarımız olduğunun farkındayız ve onların sahip oldukları tüm hakların bilincinde olmalarını ve haklarını kullanmalarını sağlamaya özen gösteririz.

 

Firmamız içinde çalışanlar arasında hiçbir koşulda din, dil, mezhep, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, yaş ve fiziksel engel vb. nedenlerde ayrımcılık yapmaz ve yapılmasına imkân tanımayız. Mazsan Makina çatısı altında emek veren herkes için fırsat eşitliği sağlamaya ve sağlatmaya özen gösteririz.

 

Ortaklaşa çalışmayı destekleyici, uyumlu ve pozitif bir çalışma ortamı yaratıp, çatışmaları önleyerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin takım halinde çalışmalarını sağlarız.

 

Çalışanlarımızın düşüncelerine değer verir, fikir ve görüşlerine saygı duyduğumuzu hissettirerek çekinmeden paylaşmalarını sağlarız.


Çalışan temsilcileri tüm çalışanların istek ve şikayetlerini dinler, düzenli olarak yapılan toplantılarda veya gereken her durumda üst yönetime iletirler. Yönetim olarak bizler de onların da yardımıyla sorunlara çözüm ararız.

Tüm çalışanlarımıza insan onuruna uygun, güvenilir ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmayı öncelik görürüz.

 

Fabrikamızda çocuk işçi çalıştırmayız. Genç işçi (stajyer) çalışanlarımız için de yasal çalışma süresini aşmayız, gece veya tehlikeli koşullarda çalıştırmayız.

 

Çalışma saatlerini ve izin günlerini adil bir şekilde planlar, çalışanları mecbur bırakacak hiçbir durum altında çalıştırmamaya gayret ederiz.

 

Çalışanlarımızın düzenli olarak sağlık kontrollerini yaptırır, kendi sıhhat ve güvenlikleri için eğitimler ile onları bilinçlendiririz.


Ülkemizin kültürüne duyarlı davranır, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz. Topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

 

Yapmakta olduğumuz her faaliyetimizden kaynaklanabilecek çevresel boyutları analiz eder, sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Uygulamalarımızda çevresel ayak izlerimizi en aza indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemek için çabalar ve uygulamaya gayret gösteririz.

 

Tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm iş ortaklarımızın sosyal sorumluluk alanında Mazsan Makina standartlarına uygun hareket etmeleri konusunda çaba sarf ederiz.

 

Şirketimiz çalışanlarını ve tedarikçilerimizi uluslararası standartlara uyum sağlayarak uygulamalarını sertifikalaştırmaları konusunda teşvik ederiz.


Yapmakta olduğumuz her faaliyetimizden kaynaklanabilecek çevresel boyutları analiz eder, sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Uygulamalarımızda çevresel ayak izlerimizi en aza indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemek için çabalar ve uygulamaya gayret gösteririz.

 

Tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm iş ortaklarımızın sosyal sorumluluk alanında Mazsan Makine standartlarına uygun hareket etmeleri konusunda çaba sarf ederiz.

 

Şirketimiz çalışanlarının ve tedarikçilerimizi uluslararası standartlara uyum sağlayarak uygulamalarını sertifikalaştırmaları konusunda teşvik ederiz.